English Website

ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪು : ನೆನಪಿನ ದೋಣಿ
ಕುಪ್ಪಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ
ಸತ್ಯವಾನನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ, ಸಂದರ್ಭ

ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ : ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು
ಮೇಕೆ ಶಿಕಾರಿ

ಡಾ.ಕೆ.ಸಿ.ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ : ಯುಗದ ಕವಿ
ಲಾಟೀನು
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ಸ್
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ್ಯ
ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜತ್ತಿ
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ
ಶ್ರೀ ಅಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ನಾಯಕರು
ಗೀಜಗನ ಗೂಡು ಮತ್ತು ಕವಿ
ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ

ಶ್ರೀ ಸುಜನಾ
ಪರಭಾಷಾ ದುರಾಕ್ರಮಣ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಕ್ತರು

ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಲ್.ನಾಗೇಗೌಡರು
ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್- ವಿವೇಕಾನಂದ

ಶ್ರೀ ದೇವಂಗಿ ಟಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಜವಾನ ಯಾಕೆ, ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರೇ ಇವನು!
ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕು
ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಶಾಲೆ-ಐಗಳು

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ | ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
If you cannot view this page properly click here for help / guidance.


- Copyright © 2006 - 2007 kuvempu.com -